Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ระบบสารสนเทศ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

27 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ซึ่งคุณสมบัติหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือ QR Code ทีปรากฏท้ายหนังสือแนบ (แอกสารแนบ)

ประกาศรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด

08 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประกาศรับการสรรหาคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด และรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

06 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช.ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ www.acc.moe.go.th www.acc.moe.go.th

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

05 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔(เอกสารแนบ)

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

04 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา(เอกสารแนบ)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

31 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

เผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

30 ตุลาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง เผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ )

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงทุนรัฐบาลฯและทุนอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

27 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงทุนรัฐบาลฯและทุนอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔(เอกสารแนบ)

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

26 ตุลาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท( เอกสารแนบ )

เสนอรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

19 ตุลาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง เสนอรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ( เอกสารแนบ)

เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

16 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

สทศ.ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๕ ประเภทการทดสอบ

12 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๕ ประเภทการทดสอบ O - NET, I - NET, N - NET, B - NET, V - NET ( เอกสารแนบ )

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ ๒( เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (เอกสารแนบ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (เอกสารแนบ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก(เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (รอบที่ ๒) (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมพลศึกษา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมพลศึกษา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (เอกสารแนบ)

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

09 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

16 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

09 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (เอกสารแนบ)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

30 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว 

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0199302
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
242
327
1415
1731
6549
10536
199302

คาดการณ์วันนี้
312

3.96%
41.31%
3.55%
8.00%
1.09%
42.08%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:3.238.147.211