Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ระบบสารสนเทศ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) น.ว.ก.๒ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา

03 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) น.ว.ก.๒ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา( เอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๓

10 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓

03 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไปและให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

26 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓เอกสารแนบ

มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

25 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายกมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓เอกสารแนบ

ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน

05 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานคุรุสภา ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากรณีเร่งด่วน สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวนการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม ๒๕๖๓ นี้เท่านั้น ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ มสธ.

21 มกราคม 2562

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั้วไป(Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

21 มกราคม 2562

ด้วย นางสาวกรรณิการ์ นารี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการนิเทศที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีพลังในการเสริมสร้างประเทศไทย 4.0" ขอความอนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตอบแบบสอบถาม

การสรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

21 มกราคม 2562

เนื่องด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ -รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ของการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partner School Project

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Digital For Education Forum 2019

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ข่าวเชิญชวน.......เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา Digital For Education Forum 2019 ดิจิทัลและเอไอเปลี่ยนโลก...การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน เตรียมเด็กไทยอย่างไรให้ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

19 ธันวาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การค้าของ สกสค. ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยติดต่อไปยังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 02-5144007 ,02-5144010 หรือ 084-7794584 , 089-4554985 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled...

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓

22 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เอกสารแนบ)

เรื่อง การประเมิน ภาค ค การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารถด้านการสอน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

14 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เพิ่มเติม) เรื่องการประเมิน ภาค ค การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารถด้านการสอน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓

12 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารแนบ)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก( เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

07 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓( เอกสารแนบ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

02 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

19 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

06 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เอกสารแนบ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

06 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา

31 กรกฎาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

30 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เอกสารแนบ

แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

30 กรกฎาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารแนบ

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี

 

ศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

 

รองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

 

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0178977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
66
427
1792
3281
12151
11605
178977

คาดการณ์วันนี้
480

3.28%
41.95%
3.51%
7.61%
1.21%
42.44%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:34.200.236.68