Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ระบบสารสนเทศ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ข่าวประกาศ

บรรจุครูคืนถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒

03 ตุลาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดตามแนบ

ชะลอการบรรจุครูคืนถิ่น

30 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไฟล์แนบท้าย

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูคืนถิ่น

27 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2562

24 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ กศจ.นครนายก รับสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น

13 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

16 สิงหาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ไฟล์ประกาศแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๒

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

11 กรกฎาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน ย้ายและโอน ตำแหน่ง

22 มิถุนายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

20 มิถุนายน 2562

ประกาศ กศจ.นครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประกาศผลสอบ ผอ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ กศจ.นครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เปลี่ยนแปลงสนามสอบสัมภาษณ์ ผอ.(ภาค ค)

05 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (การประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์(ภาค ค)) เป็นโรงเรียนอนุบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ มสธ.

21 มกราคม 2562

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั้วไป(Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

21 มกราคม 2562

ด้วย นางสาวกรรณิการ์ นารี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการนิเทศที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีพลังในการเสริมสร้างประเทศไทย 4.0" ขอความอนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตอบแบบสอบถาม

การสรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

21 มกราคม 2562

เนื่องด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ -รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ของการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partner School Project

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Digital For Education Forum 2019

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ข่าวเชิญชวน.......เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา Digital For Education Forum 2019 ดิจิทัลและเอไอเปลี่ยนโลก...การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน เตรียมเด็กไทยอย่างไรให้ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

19 ธันวาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การค้าของ สกสค. ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยติดต่อไปยังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 02-5144007 ,02-5144010 หรือ 084-7794584 , 089-4554985 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled...

รับสมัครอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

12 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงในการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังรายละเอียดตามแนบ -รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครเข้ารับการอบรมผู้นำที่วิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)

12 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดรุ่นที่ ๘๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๙๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติการรับการคัดเลือกในส่วนข้าราชการพลเรือน ดังรายละเอียดตามแนบ...

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก

11 กรกฎาคม 2561

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั้งประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย/เดือน

บทคัดย่อรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต่อเนื่องฯ

06 กรกฎาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๗ แห่ง

ศธจ.นครนายกจัดประชุม อกศจ.การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

05 กรกฎาคม 2561

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมีนายมานิตย์ โสดาจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมในการวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก

ศธจ.นครนายกจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

13 มิถุนายน 2561

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ดำเนินการโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ณ โดมหอประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการ

ว่าง

ศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

นายทวีป  ฉิมไทย

รองศึกษาธิการจังหวัด

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 

ปฏิทิน

February 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

ราคาน้ำมันรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0102418
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8
210
978
1224
4710
7123
102418

คาดการณ์วันนี้
240

3.36%
43.74%
3.14%
6.19%
0.45%
43.12%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:3.234.245.121