Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ระบบสารสนเทศ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ข่าวประกาศ

การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุรุสภา ศธจ.นครนายก ในสถานการณ์โควิด-19

01 เมษายน 2563

ประกาศให้ผู้ที่จะมาติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุรุสภา ศธจ.นครนายก ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด เดือนเมษายนนี้ สามารถมาติดต่อ ประสานงานในทุกวัน จันทร์/พุธ/ศุกร์ หรือ ถ้าเป็นจะให้สะดวกขึ้น ท่านสามารถใช้งานระบบ (self-service) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคุรุสภา จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง ผอ.สถานศึกษา

20 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา (เพิ่มเติม)

14 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงจำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓

03 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก หรือดาวน์โหลดในสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nykpeo.moe.go.th และรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบท้าย

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

02 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่คณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว และ คหกรรม โดยให้ผู้ที่สอบได้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ื ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓...

บรรจุครูคืนถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒

03 ตุลาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดตามแนบ

ชะลอการบรรจุครูคืนถิ่น

30 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไฟล์แนบท้าย

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูคืนถิ่น

27 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2562

24 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ กศจ.นครนายก รับสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น

13 กันยายน 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

16 สิงหาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ไฟล์ประกาศแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๒

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัครใช้งานระบบ KSP E-Service ของคุรุสภา

01 เมษายน 2563

วิธีการสมัครใช้งานระบบ KSP E-Service ของคุรุสภา ซึ่งต่อไปท่านต้องดำเนินการด้วยตนเอง ท่านควรศึกษาขั้นตอนวิธีการ

ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน

05 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานคุรุสภา ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากรณีเร่งด่วน สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวนการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม ๒๕๖๓ นี้เท่านั้น ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ มสธ.

21 มกราคม 2562

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั้วไป(Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

21 มกราคม 2562

ด้วย นางสาวกรรณิการ์ นารี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำลังอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการนิเทศที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีพลังในการเสริมสร้างประเทศไทย 4.0" ขอความอนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตอบแบบสอบถาม

การสรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

21 มกราคม 2562

เนื่องด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ -รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ของการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partner School Project

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Digital For Education Forum 2019

15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ข่าวเชิญชวน.......เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา Digital For Education Forum 2019 ดิจิทัลและเอไอเปลี่ยนโลก...การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน เตรียมเด็กไทยอย่างไรให้ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

19 ธันวาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การค้าของ สกสค. ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยติดต่อไปยังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 02-5144007 ,02-5144010 หรือ 084-7794584 , 089-4554985 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled...

รับสมัครอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

12 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงในการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังรายละเอียดตามแนบ -รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครเข้ารับการอบรมผู้นำที่วิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)

12 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดรุ่นที่ ๘๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๙๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติการรับการคัดเลือกในส่วนข้าราชการพลเรือน ดังรายละเอียดตามแนบ...

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก

11 กรกฎาคม 2561

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั้งประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย/เดือน

บทคัดย่อรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต่อเนื่องฯ

06 กรกฎาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๗ แห่ง

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการ

ว่าง

ศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

นายทวีป  ฉิมไทย

รองศึกษาธิการจังหวัด

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 

ปฏิทิน

April 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

ราคาน้ำมันรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0113035
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
255
272
1151
1534
255
8335
113035

คาดการณ์วันนี้
456

3.23%
43.25%
3.67%
6.67%
0.41%
42.76%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:3.209.82.74