Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ภาพกิจกรรม

                                        

  โครงการจิตอาสา ปี 63  ( ดูเพิ่มเติม )                  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี ุ63 

 

                                                        

 กิจกรรม Big cleaning day ปี ุ63                               ลงพื้นที่วัดดงละคร ปี 64 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นพนักงานครูเทศบาลดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน ๓๙ อัตรา ( เอกสารแนบ )

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด - 19

05 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด - 19 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ )

การคัดเลือกการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. ( ๒ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การคัดเลือกการประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. ( ๒ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ( เอสารแนบ )

โรงพยาบาลนครนายก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

27 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนครนายก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้การจัดเตรียมโลหิตบริการผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ธนาคารเลือด ตึกเอื้ออารี ชั้น ๒ โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่เวลา ๐๘ . ๐๐ - ๑๖ . ๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ( เอกสารแนบ )

มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

08 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก( เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

25 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยติดต่อไปยังลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค.หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๒๓-๓๐ ต่อ ๒๐๔ และ ๒๐๕ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.bga.moe.go.th (เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔ และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔

01 ธันวาคม 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔ และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง( เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน

01 ธันวาคม 2563

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาศถ่ายทอดมุมมองและความคิดเห็นในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( เอกสารแนบ )

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

27 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ซึ่งคุณสมบัติหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือ QR Code ทีปรากฏท้ายหนังสือแนบ (แอกสารแนบ)

ประกาศรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด

08 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประกาศรับการสรรหาคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด และรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

06 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายและมาตรการของ ป.ป.ช.ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ www.acc.moe.go.th www.acc.moe.go.th

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

05 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔(เอกสารแนบ)

ข่าวประกาศ

ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

23 มกราคม 2564

ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ( เพิ่มเติม ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ( เอกสารแนบ )

เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

22 มกราคม 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ( เอกสารแนบ )

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

23 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ

21 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ( เอกสารแนบ )

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

15 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาต ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ) แก้ไขประกาศ เพิ่มเติม (เอกสารแนบเพิ่มเติม)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ

09 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( เอกสารแนบ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

02 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. ( ๒ ) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓( เอกสารแนบ)

ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

01 ธันวาคม 2563

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ( เอกสารแนบ)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

01 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ )

รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (เอกสารแนบ)

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว 

ปฏิทิน

March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0224825
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
323
235
1655
1801
1545
7397
224825

คาดการณ์วันนี้
504

4.64%
39.70%
3.47%
8.12%
0.97%
43.10%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:44.192.10.166