Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

HOT NEWS (ข่าวด่วน)

 
 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก
และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (อกช.) และสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมวินัยการออมให้นักเรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

22 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (อกช.) และสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมวินัยการออมให้นักเรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ MP 3 เพลงอย่าโอน รณรงค์คนรู้ทัน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ประชาชน ตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังแพร่ระบาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะนี้

13 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ MP 3 เพลงอย่าโอน รณรงค์คนรู้ทัน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ประชาชน ตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังแพร่ระบาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะนี้ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

31 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ)

การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

20 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

20 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัง

13 เมษายน 2565

ศธจ.นครนายก กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวังกระโจม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๒ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ)

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗)

08 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) (เอกสารแนบ)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒

28 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ (เอกสารแนบ)

สำนักงานจังหวัดนครนายก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ

03 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดนครนายก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล

02 มีนาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล (เอกสารแนบ)

รับสมัครตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ "วังจันทรเกษม"เฟส ๒ ครบทุกหลักสูตร

12 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ "วังจันทรเกษม" เฟส ๒ ครบทุกหลักสูตร ขยายยอดรับหลักสูตรละ ๖๐,๐๐๐ คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ ดูเพิ่มเติมในลิ้งรับสมัคร (ลิงค์ที่แนบ)

ข่าวประกาศ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

27 มิถุนายน 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

10 มิถุนายน 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

07 มิถุนายน 2565

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

01 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (แบบประวัติสมัคร) (แบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

23 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กลุ่มอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน 

ศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว 

ประเมิน ITA ศธจ.นครนายก

PMSS ศธจ.นครนายก

 

 

 

ปฏิทิน

July 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0429149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
327
363
1948
2675
327
11749
429149

คาดการณ์วันนี้
264

4.16%
31.13%
3.22%
12.64%
0.51%
48.34%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:3.238.24.209