Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ภาพกิจกรรม

                                        

  โครงการจิตอาสา ปี 63                    ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี ุ63 

 

                                                        

 กิจกรรม Big cleaning day ปี ุ63                               ลงพื้นที่วัดดงละคร ปี 64 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมบริการฉีดวัคซีน

16 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมบริการฉีดวัคซีนแบบ "Walk in" เพิ่มเติมผู้ประสานงานฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก คุณนิศารัตน์ วัสยางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 0897494582 เพิ่มเติมผู้ประสานงานฉีดวัคซีน โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก นางนงค์รัช พุ่มพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปากพลี โทร 089-0117488 (เอกสารแนบ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน

07 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน (เอกสารแนบ)

โครงสร้างหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

23 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โครงสร้างหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบ)

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

13 สิงหาคม 2564

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารแนบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"

21 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" (เอกสารแนบ)

ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔

19 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ความยาวของคลิปวิดีโอ ไม่เกิน ๓ นาที จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ปวช. ฯลฯ) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยจัดทำและบันทึกลงใน CD และส่งเอกสารสรุปผลงาน(Script) ส่งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (เอกสารแนบ)

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

14 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา งานคุรุสภาจังหวัดนครนายก การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

12 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานวิจัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

07 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานวิจัยฯ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

26 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา

23 มีนาคม 2564

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

ข่าวประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

14 มกราคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (เอกสารแนบ)

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

17 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

กศจ.นครนายก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน

09 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ขอส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน(เอกสารแนบ)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สั

08 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

แก้ไขประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องเวลาการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากประกาศเดิม คือสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป ขอแก้ไขเ

03 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก แจ้งทุกท่านเพื่อทราบ กศจ.นครนายก ขอส่งแก้ไขประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง เวลาการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากประกาศเดิม คือสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอแก้ไขเวลาเป็น สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นอกนั้นคงเดิม (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

รับสมัครพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท

16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ( เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป

16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน 

ศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว 

ประเมิน ITA ศธจ.นครนายก

PMSS ศธจ.นครนายก

 

 

 

ปฏิทิน

January 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0361660
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
471
386
2209
2565
8002
13418
361660

คาดการณ์วันนี้
456

4.29%
31.95%
3.65%
13.38%
0.60%
46.12%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:52.203.18.65