Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ภาพกิจกรรม

                                        

  โครงการจิตอาสา ปี 63  ( ดูเพิ่มเติม )                  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี ุ63 

 

                                                        

 กิจกรรม Big cleaning day ปี ุ63                               ลงพื้นที่วัดดงละคร ปี 64 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

26 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา

23 มีนาคม 2564

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ ในระบบ KSP Scool และ KSP E-Service

20 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คุรุสภา ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ "ในระบบ KSP Scool และ ระบบ KSP E-Service" (เอกสารแนบ)

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

17 มีนาคม 2564

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ)

จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นพนักงานครูเทศบาลดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน ๓๙ อัตรา ( เอกสารแนบ )

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด - 19

05 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด - 19 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ )

การคัดเลือกการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. ( ๒ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การคัดเลือกการประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. ( ๒ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ( เอสารแนบ )

โรงพยาบาลนครนายก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

27 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนครนายก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้การจัดเตรียมโลหิตบริการผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ธนาคารเลือด ตึกเอื้ออารี ชั้น ๒ โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่เวลา ๐๘ . ๐๐ - ๑๖ . ๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ( เอกสารแนบ )

มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก

08 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก( เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

25 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยติดต่อไปยังลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค.หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๒๓-๓๐ ต่อ ๒๐๔ และ ๒๐๕ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.bga.moe.go.th (เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔ และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔

01 ธันวาคม 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี ๒๕๖๔ และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง( เอกสารแนบ )

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน

01 ธันวาคม 2563

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาศถ่ายทอดมุมมองและความคิดเห็นในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( เอกสารแนบ )

ข่าวประกาศ

เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

16 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

09 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป

24 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

สรุปผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

17 มีนาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ( เอกสารแนบ)

สรุปผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

16 มีนาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ( เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

15 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ )

ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

23 มกราคม 2564

ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ( เพิ่มเติม ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ( เอกสารแนบ )

เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

22 มกราคม 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ( เพิ่มเติม ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ( เอกสารแนบ )

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

23 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ

21 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ( เอกสารแนบ )

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

15 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาต ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ) แก้ไขประกาศ เพิ่มเติม (เอกสารแนบเพิ่มเติม)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว 

ปฏิทิน

April 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0240962
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
298
412
3309
3309
7020
10662
240962

คาดการณ์วันนี้
384

4.85%
38.93%
3.38%
8.00%
0.90%
43.93%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:3.230.143.40