Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ภาพกิจกรรม

                                        

  โครงการจิตอาสา ปี 63  ( ดูเพิ่มเติม )                  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี ุ63 

 

                                                        

 กิจกรรม Big cleaning day ปี ุ63                               ลงพื้นที่วัดดงละคร ปี 64 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

13 สิงหาคม 2564

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารแนบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม"

21 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" (เอกสารแนบ)

ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔

19 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ความยาวของคลิปวิดีโอ ไม่เกิน ๓ นาที จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ปวช. ฯลฯ) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยจัดทำและบันทึกลงใน CD และส่งเอกสารสรุปผลงาน(Script) ส่งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (เอกสารแนบ)

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

14 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา งานคุรุสภาจังหวัดนครนายก การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

12 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานวิจัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

07 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานวิจัยฯ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

26 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา

23 มีนาคม 2564

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ ในระบบ KSP Scool และ KSP E-Service

20 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คุรุสภา ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ "ในระบบ KSP Scool และ ระบบ KSP E-Service" (เอกสารแนบ)

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

17 มีนาคม 2564

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ)

จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นพนักงานครูเทศบาลดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน ๓๙ อัตรา ( เอกสารแนบ )

ข่าวประกาศ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารแนบ)

เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม

14 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม (เอกสารแนบ)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

11 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

10 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

08 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

28 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

18 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (เอกสารแนบ)

เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นการเฉพาะราย จำนวน

17 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการเฉพาะราย จำนวน ๔ ราย (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๗ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

23 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

16 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

09 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

(ประวัติส่วนตัว)

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ประวัติส่วนตัว 

ประเมิน ITA ศธจ.นครนายก

PMSS ศธจ.นครนายก


ปฏิทิน

October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0313195
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
137
787
2104
2103
7593
8752
313195

คาดการณ์วันนี้
144

4.59%
34.21%
3.11%
11.47%
0.70%
45.91%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:3.235.179.111