Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

สารสนเทศการศึกษา นย.

 

 

เว็บไซต์ระบบ

EDC

สทศ.

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

HOT NEWS (ข่าวด่วน)

 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กลุ่มอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก
และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

20 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

20 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัง

13 เมษายน 2565

ศธจ.นครนายก กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวังกระโจม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๒ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ)

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗)

08 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) (เอกสารแนบ)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒

28 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ (เอกสารแนบ)

สำนักงานจังหวัดนครนายก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ

03 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดนครนายก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔๘ รายการ (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล

02 มีนาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบด้านการวัดและประเมินผล (เอกสารแนบ)

รับสมัครตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ "วังจันทรเกษม"เฟส ๒ ครบทุกหลักสูตร

12 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ "วังจันทรเกษม" เฟส ๒ ครบทุกหลักสูตร ขยายยอดรับหลักสูตรละ ๖๐,๐๐๐ คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ ดูเพิ่มเติมในลิ้งรับสมัคร (ลิงค์ที่แนบ)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

03 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๔๒ อัตรา และมีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๑๓๓ อัตรา (เอกสารแนบ)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมบริการฉีดวัคซีน

16 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมบริการฉีดวัคซีนแบบ "Walk in" เพิ่มเติมผู้ประสานงานฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก คุณนิศารัตน์ วัสยางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 0897494582 เพิ่มเติมผู้ประสานงานฉีดวัคซีน โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก นางนงค์รัช พุ่มพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปากพลี โทร 089-0117488 (เอกสารแนบ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน

07 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน (เอกสารแนบ)

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กลุ่มอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

02 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

31 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ( เอกสารแนบ)

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

31 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

30 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน จำนวน ๖ อัตรา

25 มีนาคม 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน จำนวน ๖ อัตรา (เอกสารแนบ) แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

25 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๔

19 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบ) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบ (เอกสารแนบเพิ่มเติม)

เพจ ศธจ.นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน 

ศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว

รองศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวนภนัฏ  นวลใย

รองศึกษาธิการจังหวัด

ประวัติส่วนตัว 

ประเมิน ITA ศธจ.นครนายก

PMSS ศธจ.นครนายก

 

 

 

ปฏิทิน

May 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

สำรวจความพึงพอใจ ศธจ.นย.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธจ.นครนายก

พยากรณ์อากาศรายวัน

สถิติเว็บไซต์

0412275
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
375
470
2757
2951
8233
12290
412275

คาดการณ์วันนี้
312

4.26%
31.53%
3.31%
12.84%
0.53%
47.53%
Online (15 minutes ago):15
15 guests
no members

Your IP:3.238.94.194