Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัย เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็น "อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัง

ศธจ.นครนายก กำหนดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกบรรจุรอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวังกระโจม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๒ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( เอกสารแนบ)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) (เอกสารแนบ)