Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา

โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครครู จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( เอกสารแนบ)

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการให้บริการทางระบบ
KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ ในระบบ KSP Scool และ KSP E-Service

ประชาสัมพันธ์คุรุสภา
ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระ "ในระบบ KSP Scool และ ระบบ KSP E-Service" (เอกสารแนบ)

จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาเป็นพนักงานครูเทศบาลดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน ๓๙ อัตรา  ( เอกสารแนบ )