Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน

  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาศถ่ายทอดมุมมองและความคิดเห็นในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี
และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( เอกสารแนบ )