สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน (เอกสารแนบ)