Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๔๒ อัตรา
และมีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างอยู่ จำนวน ๑๓๓ อัตรา (เอกสารแนบ)