Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ติดต่อเรา

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

เลขที่ ๓๐๐/๑ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

Tel.๐๓๗-๖๓๙-๗๕๐ 

ติดต่อกลุ่มงานภายในสำนักงาน

  กด 0 ประชาสัมพันธ์
  กด 1 กลุ่มอำนวยการ
  กด 2 กลุ่มนโยบายและแผน
  กด 3 กลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มลูกเสือฯ
  กด 4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กด 5 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

Website : http://www.nykpeo.moe.go.th

PageFacebook : https://www.facebook.com/EDkhonyok

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.