Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก
และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กลุ่มอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน/อัตรา ๙,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (เอกสารแนบ)