Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ( เอกสารแนบ)