Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน