Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาต ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( เอกสารแนบ) 
  แก้ไขประกาศ เพิ่มเติม (เอกสารแนบเพิ่มเติม)