รับสมัครพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ( เอกสารแนบ)