Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานงบทดลองประจำปี

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

แก้ไขประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องเวลาการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากประกาศเดิม คือสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป ขอแก้ไขเ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
แจ้งทุกท่านเพื่อทราบ
กศจ.นครนายก ขอส่งแก้ไขประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง เวลาการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากประกาศเดิม คือสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ขอแก้ไขเวลาเป็น สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
นอกนั้นคงเดิม (เอกสารแนบ)