กศจ.นครนายก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ขอส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน(เอกสารแนบ)