ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เอกสารแนบ)