Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวพรอำนวย   ทาดัน

ตำแหน่ง   : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

             ( ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ )

เบอร์โทร  : 0879548262

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ - สกุล   : นางสาวพัทธนันท์  แดงแหล่ม

ตำแหน่ง     : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร     : 0655505459

E - Mail      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล   :นางนันท์นภัส  สว่างพิศาลกิจ

ตำแหน่ง   : พนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร  : 0944315999

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ชื่อ-สกุล   :นางวรรณวนิดา นาคฤทธิ์

ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่พัสดุ

เบอร์โทร  : 0619246391

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   

ชื่อ-สกุล   : นายวิทยา   ไทธานี

ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร  : 037639750

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ-สกุล   : นายวินัย  แสงทอง

ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถ

เบอร์โทร  : 0637418979

E-mail     : -

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาววรรณชนก  บุญเยี่ยม

ตำแหน่ง   : พนักงานทำความสะอาด

เบอร์โทร  : 0647643607

E-mail     : -

 

ชื่อ - สกุล  : นายวิโรจน์  เหมแก้ว

ตำแหน่ง   : พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์โทร  : 083-053-6401

E - Mail   : -