Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

เว็บไซต์แนะนำ

ครูวันดี

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

ชื่อ-สกุล  : นายวะสรรณ  สอนนุช

ตำแหน่ง  : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

              (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

เบอร์โทร  : 0852291821

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสวรินทร์ หนูเต๊ะ 

ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เบอร์โทร  : 0865547003

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : นางวนาลี  สืบจากศรี

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการชำนาญการ

เบอร์โทร  : 081-454-2406

E-mail     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล : นายฉัตรชัย  ช่วงชัย

ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

เบอร์โทร  : 094 - 5019110

E - Mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.